استان گیلان

-استان گیلان
مؤسسه قرآنی تسنیم وحی
رشت – میدان شهرداری – خیابان امام خمینی ره – کوچه شهید مهربان – گذر حاج آقابزرگ – پلاک ۵۷
تلفن :۰۱۳۱۳۳۲۶۸۰۴ – ۰۹۱۱۱۴۹۳۴۵۷
*****************************************************************************************