برگزاری دومین دوره تربیت مربی ترجمه ومفاهیم قرآن کریم

شماره اطلاعیه: 
۴۵
چهارشنبه, ۱۸ می, ۲۰۱۶

اطلاعیه
برگزاری دومین دوره تربیت مربی ترجمه ومفاهیم قرآن کریم(مرحله پنجم)
دومین دوره تربیت مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم (مرحله پنجم) با حضور مربیان خواهرسازمان تبلیغات اسلامی مازندران ازتاریخ ۹۵/۲/۳۰ الی ۹۵/۳/۱درمجتمع نورقم برگزار میگردد.
استاداین دوره، حجة الإسلام والمسلمين حميد صفار هرندی می باشد.