مسابقه ۳۵ نور مبین

بسم الله الرحمن الرحیم
قابل توجه اعضای محترم کانال نور مبین ؛
مسابقه قرآنی شماره ۳۵ نور مبین از درس ۱۶۴ تا درس ۱۶۹ از آیه ۲۵ تا ۳۷ سوره نساء بر گزار می شود
سوالات مسابقه در پیام رسان های سروش ، گپ ، آی گپ ، ایتا ، بله و پایگاه (سایت) تخصصّی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم بارگذاری شده است.
—------------------------------
مهلت شرکت در مسابقه تا روز سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر می باشد و قرعه کشی و اعلام نتایج روز بعد انجام می شود و اسامی برندگان در پیام رسان های ذکر شده برای اطلاع شرکت کنندگان عزیز اعلان خواهد شد. 
شرکت کنندگان عزیز پاسخ صحیح مسابقه را در قالب یک عدد ۶ رقمی همراه با نام و فامیل و نام استان و یا شهرستان خود به شماره های ۱۰۰۰۴۰۰۴۱۲۱۳ و ۵۰۰۰۵۱۵۱۴۱۴۲۴۳ پیامک کنید.
تذکر: 
۱- شرکت کنندگانی که اطلاعات فوق الذکر را ارسال نکنند از شرکت در قرعه کشی محروم خواهند شد.
۲- به ۶ نفر از شرکت کنندگان که پاسخ صحیح را ارسال کنند به قید قرعه مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال هدیه متبرک قرآنی اهدا می شود.
سؤالات مسابقه قرآنی شماره ۳۵ نور مبین
..........................................
سوال اول- کدام گزینه ترجمه صحیح کلمات زیر است؟
أُحْصِنَّ – عَنَت – تَرَاضٍ – تَرَكَ - نُشُوز – مُخْتَال 
۱- شوهردار شد - زحمت - رضايت طرفينی - باقی گذاشت – ناسازگاری - متکبّر
۲- شوهردار شدند- رنج و فشار- رضايت طرفينی - باقی گذاشته‎اند – نافرمانی - متکبّر
۳- زن شوهردار- آسایش - رضايت طرفينی - باقی گذاردن – نافرمانی - متکبّر
۴- زن بیوه – زحمت - رضايت طرفينی - باقی مانده – ناسازگاری - متکبّر
...................................
سوال دوم- گزینه صحیح مفرد جمع های زیر را مشخص کنید
قَانِتَات – قَوَّامُونَ – أَيْمَانُ – كَبَائِرَ- فَتَيَات - سُنَن - اللاّتي
۱- قانِتَ – قائم – يَمين – کَبيرَة – فَتاة – سُنَّة - الّتی
۲- قنوِت – قَوام – يُمن – کَبيرَ – فَتاة – سُنَّة - الّتی
۳- قانِتَة – قوّام – يَمين – کَبيرَة – فَتاة – سُنَّة - الّتی
۴- قانِتَ – قویم – يَمان – کَبيرَة – فَتاه – سُنَّ - الّتی
.................................
سوال سوم: کدام گزینه مناسب جاهای خالی است؟
تنوين در« لِکلٍّ» .... است يعنی لکلّ ....
۱- تنوين عوض – شَخصٍ 
۲- تنوين رفع – فرد
۳- تنوین تمکُّن – وارثین
۴- تنوین نکره - اشخاص
.....................................
سوال چهارم: 
منظوراز «حافظات للغيب» چه زنانی هستند 
۱- حفظ کننده حقوق و اموال و اسرار همسر خود در غياب او
۲- حفظ کننده فرزندان خودش
۳- حافظ امنیت خانواده
۴- مورد ۱ و ۳ صحیح است
........................................

سوال پنجم: کدام گزینه صحیح است؟
از نظرعلامه طباطبایی « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...»
۱- مفهوم اين برتری قدرت تفکرو اندیشه اونسبت به زنان است
۲- مفهوم اين برتری، افضليت مردان بر زنان درمعنویت است 
۳- مفهوم اين برتری توانايی‎های او در برنامه ريزی و ضریب بالای هوشی او در جامعه است.
۴- مفهوم اين برتری، افضليت مردان بر زنان در انسانيت نيست بلکه توانايی‎های او در برنامه ريزی و قدرت جسمانی او در دفاع از کيان خانواده و جامعه است.
.........................................
سوال ششم:گزینه صحیح ترجمه افعال زیر را مشخص کنید.
يَكْتُمُونَ – أَعْتَدْنَا – أَطَعْنَكُمْ – اسْأَلُوا - إِنْ تَجْتَنِبُوا - 
۱- کتمان ‎کنند - آماده کرده‎ايم - اطاعت کنند از شما - درخواست کنيد - اگر دوری کردند
۲- کتمان ‎کنندگان - آماده کرده‎ايم - اطاعت کنندگان از شما - درخواست کردید - اگر دوری گزينيد
۳- کتمان کردند - آماده کرده‎ايم - اطاعت کنند از شما - درخواست کنندگان - اگر دوری گزينند
۴- کتمان می‎کنند - آماده کرده‎ايم - اطاعت کردند از شما - درخواست کنيد - اگر دوری گزينيد

@noormobin_com