اعجاز

۱۴ اعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونه

بسم الله الرحمن الرجیم

۱۴ اعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونه

در آيات متعددي از قرآن كريم به مباحث علمي اشاره شده است. از آنجا كه برخي از اين اشارات علمي در زمان نزول قرآن كشف نشده بود و بشر قرن‌ها بعد به بخشي از آنها پي برد، طرح اين مطالب علمي در قرآن، اخبار غيبي و اعجاز علمي اين كتاب آسماني محسوب مي‌شود. در تفسير نمونه ذيل آيات علمي قرآن، اكتشافات و علوم روز مورد توجه بوده و اعجازهاي علمي آن‌ها مشخص گرديده است.

وجوه اعجاز قرآن

تأملی‌ در آفاق‌ اعجاز قرآن‌

اشتراک در RSS - اعجاز